a100-2

Най- добрият котел на дървесен чипс!

240_F_71966243_JeetrpZMHGJiwrzsKoU0BdlEkXZJ9RGIMade_in_Germany_380_219

Биомаса!

Изсичането на горите разрушава цели екосистеми и оказва постоянно влияние на нивата на въглероден диоксид и други емисионни газове, произвеждани непрекъснато в нашето ежедневие. Точно тук обаче се намесва биомасата. Синоптици твърдят, че до 2050 година една трета от световната енергия ще бъде произвеждана именно с помощта на биомасата. Тя е решението на проблемите ни както с изсичането на горите, така и със замърсяването на атмосферата. И освен всички тези положителни страни, биомасата е и изключително евтино гориво, по- евтинo от познатите на човечеството фосилни горива.


,Но?

Биомасата и в частност чипса също не страдат от липсата на лоши черти. Те изискват сложни и комплексни системи, чрез които тяхното горене да се осъществява. Това се превежда като скъп, неиздържлив, с високо ниво на поддръжка и в следствие нерентабилен проект.


Решението.

Неповторимата немска инженерна мисъл!

Тук се намесват инженерите от Heizomat, които със страст и отдаденост проектират и създават продукт, който елиминира голяма част от изхвърлените в атмосферата вредни газове и частици, намалява значително необходимостта от поддръжка, свежда до минимум условията за изгаряната суровина, постига невероятна ефективност и възвръща всяка вложена валута в него, било то време, мисли или средства.


Обслужване, грижи.

1 Година без обслужване!

Всички знаем колко много грижи, изискват котлите на твърди горива: изключително често и мъчително почистване на почти цялата вътрешност на тялото, честото зареждане на гориво, съобразяване на размерите (фракцията) на дадено гориво и още много други… За щастие, Heizomat се справя с всичко това. Разполага със системи, които гарантират абсолютната ви необвързаност към котела. Автоматичното му почистване на топлообменника е без аналог на пазара. За разлика от конкурентните методи като пневматично почистване и др., които въпреки всичко налагат в определен период от време ръчното почистване на димогарните тръби, топлообменника и горивната камера, тук всичко се извършва чрез патентованата от Heizomat система, която осигурява изключителния период на профилактика от 1 година!


Рентабилност

Възвращаемост по инвестицията.

Това, което котелът изисква като грижи веднъж годишно, е гресиране на задвижващи и движещи се компоненти, което, разбира се, може да се извършва от наш екип. Разходите, които големите предприятия дават за поддръжката на един обикновен котел за период от няколко години, са абсолютно противопоставящи се на разликата от цената между котел Heizomat и друг по- обикновен котел.
Още нещо на лице е и по- евтиното и същевременно доста по- екологично гориво, с което Heizomat работи. Котелът изгаря безпроблемно дървесен чипс с влажност до цели 40%, пелети и биомаса(мискантус и др.). Ако работите в сферата на агроиндустрията или селското стопанство, то вие имате безплатно гориво, с което можете да задоволявате напълно вашите нужди.


Физика

Ефективността на конструкцията.

Сферата е най- изгодната енергетично форма в природата, затова и всяко тяло се стреми да я следва (атомите, капките вода, планетите, звездите). Тя е положена именно затова като основа за конструкцията на Heizomat RHK-AK . Сферичната циклонна горивна камера в центъра на котела е гаранция за оптимален топлообмен с водната му риза. Отличното изгаряне на горивния материал се осигурява и от противостоящи турболентни въздушни потоци. Посредством канали във високотемпературния блок се осъществява доставката на първичния въздух. Благодарение на пълното огнеупорно облицоване на горивната камера прецизно се доставя и вторичен въздух, което води до пълното изгаряне на горивото. Цялата горяща маса бавно се транспортира в дъното на камерата с помощта на лопатки и след пълното изгаряне попада в шахтата за пепел.


Други предимства:

• Патентована верижна система за изхвърляне на пепелта – неподатлива на гвоздеи и камъни
• Кръглата, облицована с водна риза, горивна камера позволява изгарянето и на бързорастящата биомаса (напр. мискантус)
• Почистващата система на топлообменника допринася както за по- доброто усвояване на топлината, така и за надеждно напълно автоматизирано почистване
• Идеално проходимата врата позволява изгаряне и на дървени трупи
• Шлюзовият дозатор представлява предпазна мярка срещу обратен пламък и не позволява на по- големи парчета дървесина да навлязат в шнека и създадат проблеми


Ниски емисии

Високи стандарти.

Престижният списък BAFA включва само продукти, които отговарят на най-високи технически параметри и емисионни изисквания.

За да уредът е включен в този списък, трябва да отговаря стриктно на изискванията на съответните критерии:

• издаване CO за номиналната мощност <200 мг/м3
• емисиите на PM (фини прахови частици) за номиналната мощност <20 mg/m3
• топлинна ефективност на устройството >90%
*Стойности на емисиите се прилагат за съдържанието на 13%О2 в изгорелите газове.

CO - Въглероден диоксид <200mg/m3
PM - Фини прахови частици <20mg/m3
КПД - Ефективност >90%

Котел с етикет.

Всеки котел HEIZOMAT идва със собствен етикет за енергийна ефективност. Всички продукти от серия RHK-AK са означени с клас A+ – гордостта на компанията. Високият етикет Ви гарантира изключително ниски разходи и висока ефективност


Изпратете Вашето запитване – мощности до 2000kW – 2MW

0

Start typing and press Enter to search