DEFRO

Най- високият клас котли.

PompiCirkulacionni

Ниски емисии

Високи стандарти.

Престижният списък BAFA включва само продукти, които отговарят на най-високи технически параметри и емисионни изисквания.

За да уредът е включен в този списък, трябва да отговаря стриктно на изискванията на съответните критерии:

• издаване CO за номиналната мощност <200 мг/м3
• емисиите на PM (фини прахови частици) за номиналната мощност <20 mg/m3
• топлинна ефективност на устройството >90%
*Стойности на емисиите се прилагат за съдържанието на 13%О2 в изгорелите газове.

CO - Въглероден диоксид <200mg/m3
PM - Фини прахови частици <20mg/m3
КПД - Ефективност >90%

Котел с етикет.

Всеки котел DEFRO идва със собствен етикет за енергийна ефективност. Всички продукти от серия EkoPell са означени с клас A+ – гордостта на компанията. Високият етикет Ви гарантира изключително ниски разходи и висока ефективност


Колко секунди трябва да направя подаването?…

Е минало!

Новото поколение вентилатори – Hallotron, позволява на котела сам да състави, изчисли и приложи алгоритъм за пълното изгаряне на горивния материал. Точното съотношение въздух/гориво става възможно чрез високотемпературна сонда, дозиращ вътрешен шнек и високотехнологичния вентилатор, който изчислява действителното количество въздух, навлизащо в горивната камера (в m3).


Модулация…

0 – 100%

Безстъпковата и пълна модулация на котела Ви позволява още по- пълно изгаряне и висока ефективност на Вашата система.

0%
25%
50%
75%
100%

Start typing and press Enter to search