I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДЖОРДАН ЕМ ЕООД и посетителите на уебсайтаwww.jordan-em.com.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за ДЖОРДАН ЕМ ЕООД:
Адрес на управление: гр. София, ж.к. Суха река, блок 92, ет. 13, ап. 47
Регистрация:
Булстат: 121288215
Регистрация то ДДС: BG121288215
Управител: Йордан Иванов

Чл. 3. (1) Уебсайтът www.jordan-em.com предоставя на посетителите информация относно основната дейност, предоставяните услуги и цените на продуктите и услугите, предлагани от ДЖОРДАН ЕМ ЕООД.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.jordan-em.com са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на ДЖОРДАН ЕМ ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ДЖОРДАН ЕМ ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на ДЖОРДАН ЕМ ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.jordan-em.com посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание, във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта. Същото важи и за формите, попълвани при поръчка на стока, продукт или услуга.

(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.

(3) ДЖОРДАН ЕМ ЕООД ползва изпратените от посетителите име, електронна поща, телефонен номер и адрес само и единствено с цел да отговори на съобщенията и въпросите им, потвърди тяхната поръчка, изпрати поръчката на желания адрес или да изпраща информация за нови продукти, промоции и актуални новини в сферата на дейността на ДЖОРДАН ЕМ ЕООД, след като горепосочените са поискани от самите тях. ДЖОРДАН ЕМ ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

(4) Не изпращаме мейл бюлетини без съгласието на посетителя с цел търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.

(5) ДЖОРДАН ЕМ ЕООД използва външна стандартна услуга от TAWK.TO, с която осъществява онлайн чат в реално време, където всеки може да получи отговор на въпроси свързани с даден продукт или услуга, като това става анонимно. Услугата проследява поведението в уебсайта. За целта TAWK.TO ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.

(6) ДЖОРДАН ЕМ ЕООД съхранява предоставените от вас данни единствено на хостинг сървъра или в случай на поръчка и на стационарните компютри на фирмата, от които е написана фактурата.

(7)ДЖОРДАН ЕМ ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.

(8) В сайта www.jordan-em.com посетителите се съгласяват ДЖОРДАН ЕМ ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, които представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава и подобри тяхното преживяване в сайта.

(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.jordan-em.com.

(10) Посетителите на www.jordan-em.com в качеството си на физически лица се съгласяват ДЖОРДАН ЕМ ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.

(11) Посетителите на www.jordan-em.com могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск.

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ДЖОРДАН ЕМ ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.jordan-em.com от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.jordan-em.com считано от 31.10.2018 г.


ДЖОРДАН ЕМ ЕООД
гр. София, 31.10.2018 г.

 

0

Start typing and press Enter to search